Better presentation with Visual Storytelling & Generative AI

(240)

Đào tạo: Đặng Hữu Sơn

299.000đ

Chi tết

 • Giảng viên: Trương Hoàng Thọ
 • Thời lượng: 5 Video
 • Tài nguyên tải xuống: 0 tài liệu
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Cập nhật gần nhất: 30/01/2024

Giới thiệu

Kỹ năng thuyết trình là một kỹ năng rất quan đối với người đi làm. Khóa học này sẽ giúp bạn có thể ứng dụng được kỹ thuật Visual Storytelling để xây dựng được một bài thuyết trình lôi cuốn, có hình ảnh minh họa sinh động khiến khán giả không thể rời mắt. Ngoài ra trong khóa học này bạn cũng sẽ được hướng dẫn cách ứng dụng các công cụ AI để giúp bạn tối ưu hóa thời gian, nguồi lực và thúc tiến quá trình sáng tạo.

Mục tiêu đạo

 • Xây dựng được bài thuyết trình sáng tạo và cuốn hút: Nắm bắt được các yếu tố làm nên một bài thuyết trình hấp dẫn, ấn tượng và hiệu quả.
 • Ứng dụng Visual Storytelling vào bài thuyết trình: Vận dụng kỹ thuật Visual Storytelling tạo nên hành trình trãi nghiệp độc đáo và sáng tạo.
 • Tăng năng xuất và thúc đẩy sự sáng tạo với Generative AI: Ứng dụng công nghệ AI để rút ngắn quy trình lên ý tưởng và sản xuất nội dung sáng tạo

Kết quả đào tạo

 • Nhận biết được các yếu tố quan trọng làm nên một bài thuyết trình hiệu quả. 
 • Nắm vững kỹ thuật Storytelling và ứng dụng được vào bài thuyết trình. 
 • Tạo ra những bài thuyết trình sáng tạo và cuốn hút sử dụng Visual Storytelling và Generative AI.
 • Hiểu rõ quy trình xây dựng các dự án thực tế sử dụng Visual Storytelling và Generative AI. 
 • Ứng dụng công nghệ Generative AI để tăng năng xuất và thúc đẩy sự sáng tạo.

Chương trình đào tạo

Ứng dụng kỹ thuật Visual Storytelling vào bài thuyết trình.
⯈ 5 yếu tố làm nên một bài thuyết trình tốt. (12:00)
⯈ Cấu trúc cơ bản của một câu chuyện hấp dẫn. (12:45)
⯈ Sử dụng yếu tố hình ảnh để kể câu chuyện hiệu quả. (7:23)
Case Study
⯈ Ứng dụng Visual Storytelling và các công cụ AI để tạo bài thuyết trình hiệu quả. (13:51)
Thực hành
⯈ Ứng dụng ChatGPT để tạo các yếu tố hình ảnh cho bài thuyết trình. (9:13)

Profile giảng viên:

Hoạt động đào tạo

Shopping Cart
Scroll to Top