Điều khoản sử dụng NextAcademy

1. Giới thiệu điều khoản sử dụng NextAcademy

NextAcademy là một nền tảng giáo dục trực tuyến cung cấp các khóa học về trí tuệ nhân tạo (AI) và các lĩnh vực liên quan. Các điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”) chi phối việc sử dụng Nền tảng NextAcademy của bạn.

Danh Mục Điều khoản

2. Tài khoản

2.1 Tạo tài khoản:

 • Để sử dụng NextAcademy, bạn cần tạo một tài khoản bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ, bao gồm:
  • Tên đầy đủ
  • Địa chỉ email
  • Mật khẩu
  • Số điện thoại (tùy chọn)
 • Bạn cần đảm bảo tính chính xác và cập nhật của thông tin tài khoản.
 • NextAcademy có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ tài khoản nào vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

2.2 Bảo mật tài khoản:

 • Bạn chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình.
 • Không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai.
 • Ngay lập tức thông báo cho NextAcademy nếu bạn nghi ngờ tài khoản của mình bị xâm phạm.
 • NextAcademy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do bạn không bảo mật tài khoản của mình.

2.3 Quyền truy cập tài khoản:

 • NextAcademy có quyền truy cập và sửa đổi thông tin tài khoản của bạn để giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc hỗ trợ khách hàng.
 • NextAcademy sẽ không tiết lộ thông tin tài khoản của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật.

2.4 Hủy tài khoản:

 • Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang cài đặt tài khoản.
 • Sau khi hủy tài khoản, bạn sẽ không còn quyền truy cập vào nội dung khóa học và các dịch vụ khác của NextAcademy.

2.5 Quyền của NextAcademy:

 • NextAcademy có quyền tạm ngừng hoặc hủy tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này.
 • NextAcademy có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước.

2.6 Gói thuê bao:

 • NextAcademy có thể cung cấp các gói thuê bao cho phép bạn truy cập vào nhiều khóa học với một mức giá cố định hàng tháng.
 • Bạn có thể hủy gói thuê bao bất kỳ lúc nào.
 • Các điều khoản thanh toán và hoàn tiền cho gói thuê bao được quy định riêng.

3. Ghi danh nội dung

3.1 Quyền truy cập nội dung:

 • Khi bạn ghi danh vào một khóa học, bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào nội dung khóa học đó trong thời gian được quy định.
 • Thời gian truy cập có thể khác nhau tùy thuộc vào từng khóa học.
 • NextAcademy có quyền thay đổi nội dung và tính năng của khóa học bất kỳ lúc nào.

3.2 Giấy phép sử dụng:

 • Việc ghi danh vào khóa học không cấp cho bạn quyền sở hữu nội dung khóa học.
 • Bạn chỉ được phép sử dụng nội dung khóa học cho mục đích học tập cá nhân.
 • Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc chuyển nhượng nội dung khóa học dưới bất kỳ hình thức nào.

3.3 Giới hạn truy cập:

 • NextAcademy có thể giới hạn số lượng thiết bị mà bạn có thể sử dụng để truy cập nội dung khóa học.
 • NextAcademy có thể sử dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn việc sử dụng trái phép nội dung khóa học.

3.4 Hoàn tiền:

 • NextAcademy có thể cung cấp các chính sách hoàn tiền cho một số khóa học nhất định.
 • Bạn nên tham khảo chính sách hoàn tiền trước khi ghi danh vào khóa học.

3.5 Quyền của NextAcademy:

 • NextAcademy có quyền hủy bỏ quyền truy cập của bạn vào nội dung khóa học nếu bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này.
 • NextAcademy có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ khóa học nào mà không cần thông báo trước.

4. Thanh toán và Hoàn tiền

4.1 Phương thức thanh toán:

 • NextAcademy chấp nhận các phương thức thanh toán sau:
  • Thẻ tín dụng/ghi nợ
  • Chuyển khoản ngân hàng
  • Ví điện tử
 • Bạn có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

4.2 Xác nhận thanh toán:

 • Sau khi bạn hoàn tất thanh toán, NextAcademy sẽ gửi cho bạn email xác nhận.
 • Email xác nhận sẽ bao gồm thông tin về khóa học bạn đã mua, phương thức thanh toán và giá cả.

4.3 Chính sách hoàn tiền:

 • NextAcademy có thể cung cấp các chính sách hoàn tiền cho một số khóa học nhất định.
 • Các chính sách hoàn tiền sẽ được quy định cụ thể cho từng khóa học.
 • Bạn nên tham khảo chính sách hoàn tiền trước khi ghi danh vào khóa học.

4.4 Yêu cầu hoàn tiền:

 • Để yêu cầu hoàn tiền, bạn cần liên hệ với NextAcademy tại [địa chỉ email hoặc số điện thoại].
 • Yêu cầu hoàn tiền của bạn sẽ được xem xét và xử lý trong vòng 10 ngày làm việc.

4.5 Hoàn tiền:

 • Nếu yêu cầu hoàn tiền của bạn được chấp nhận, NextAcademy sẽ hoàn lại tiền cho bạn theo phương thức thanh toán bạn đã sử dụng.
 • Việc hoàn tiền có thể mất vài ngày làm việc để được xử lý bởi ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn.

4.6 Quyền của NextAcademy:

 • NextAcademy có quyền từ chối yêu cầu hoàn tiền của bạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này.
 • NextAcademy có quyền thay đổi chính sách hoàn tiền bất kỳ lúc nào.

5. Quy tắc nội dung và hành vi:

 • Mục đích sử dụng:
  • Bạn chỉ có thể sử dụng NextAcademy cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với đạo đức.
  • Việc sử dụng NextAcademy cho các mục đích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị cấm.
 • Nội dung đăng tải:
  • Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung bạn đăng tải trên NextAcademy, bao gồm bài viết, bình luận, hình ảnh và video.
  • Nội dung bạn đăng tải phải tuân thủ các quy định sau:
   • Không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
   • Không vi phạm pháp luật hoặc các quy định của nhà nước.
   • Không mang tính xúc phạm, lăng mạ, hoặc đe dọa người khác.
   • Không mang tính phân biệt đối xử hoặc thù địch.
   • Không chứa nội dung khiêu dâm hoặc bạo lực.
  • NextAcademy có quyền xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào vi phạm các quy định trên.
 • Hành vi:
  • Bạn phải tôn trọng tất cả người dùng khác trên NextAcademy.
  • Bạn không được thực hiện các hành vi sau:
   • Quấy rối hoặc làm phiền người khác.
   • Spam hoặc quảng cáo trái phép.
   • Chia sẻ thông tin cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý của họ.
   • Sử dụng phần mềm độc hại hoặc các công cụ khác để tấn công NextAcademy.
  • NextAcademy có quyền cấm tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các quy định trên.

6. Quyền sở hữu trí tuệ:

 • NextAcademy sở hữu tất cả quyền sở hữu trí tuệ đối với Nền tảng NextAcademy, bao gồm logo, thương hiệu, thiết kế, nội dung và mã nguồn.
 • Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, hoặc bán lại nội dung của NextAcademy mà không có sự cho phép bằng văn bản của NextAcademy.
 • Việc sử dụng nội dung của NextAcademy mà không có sự cho phép có thể dẫn đến các hành động pháp lý.

7. Tự chịu rủi ro:

 • NextAcademy không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào bạn có thể gặp phải khi sử dụng Nền tảng NextAcademy.
 • Bạn sử dụng Nền tảng NextAcademy với rủi ro của riêng bạn.
 • NextAcademy không đảm bảo rằng Nền tảng sẽ luôn hoạt động trơn tru hoặc không có lỗi.
 • NextAcademy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do lỗi kỹ thuật, lỗi người dùng, hoặc các nguyên nhân khác.

8. Giải quyết tranh chấp:

 • Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các Điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết thông qua trọng tài ràng buộc tại Việt Nam.
 • Quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc cho cả hai bên

9. Thay đổi Điều khoản:

 • NextAcademy có quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào.
 • Các thay đổi sẽ có hiệu lực từ khi được đăng tải trên Nền tảng NextAcademy.
 • Bạn nên thường xuyên kiểm tra các Điều khoản sử dụng này để cập nhật các thay đổi.
Shopping Cart
Scroll to Top