Mr. Đặng Hữu Sơn

Founder & CEO Lovinbot

Giới thiệu

Co-Founder và CEO LovinBot – Startup tiên phong ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực Content Marketing tại Việt Nam.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý marketing lĩnh vực công nghệ. Anh có trải nghiệm sâu sắc về những tác động của công nghệ đối với sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trước khi khởi nghiệp lĩnh vực AI với LovinBot, anh Sơn đảm nhiệm vai trò Marketing Manager tại tập đoàn FPT Telecom.

Chia sẻ tại workshop, anh Sơn sẽ mang tới những kinh nghiệm, góc nhìn mới về cách xây dựng Bot chuyên gia từ đơn giản đến phức tạp, thực hiện các nhiệm vụ cho công việc hằng ngày.

Kinh nghiệm

  •  Former Marketing Manager tại FPT Telecom
  •  Head of Marketing tại Aptech Việt Nam
  • 10 năm kinh nghiệm quản lý Sale và Marketing trong lĩnh vực Công nghệ
  • Speaker chính về Generative AI tại nhiều sự kiện lớn

Thông tin khác

Hoạt động đào tạo

Khóa học của giảng viên (E-Learning)

Ứng dụng AI vào lĩnh vực Digital Marketing

Đào tạo:Thái Khoa

Ứng dụng AI xây dựng chiến lược SEO Marketing

Đào tạo:Thái Khoa

Ứng dụng AI vào lĩnh vực Quản lý nhân sự

Đào tạo: Đặng Hữu Sơn

Ứng dụng AI vào lĩnh vực Digital Marketing

Đào tạo: Nhật Bùi

Shopping Cart
Scroll to Top