Certification: AI Foundation for Everyone

Bởi NextAcademy Chuyên mục chưa phân loại
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu

Giới thiệu

Bài kiểm tra này được thiết kế để đánh giá toàn diện kiến thức và kỹ năng của bạn về Trí tuệ Nhân tạo (AI) và khả năng ứng dụng nó vào công việc hàng ngày. Từ kiến thức cơ bản về AI đến các kỹ năng nâng cao như viết prompt và đánh giá tác động đạo đức, bài test sẽ giúp bạn xác định điểm mạnh và các lĩnh vực cần cải thiện trong hành trình ứng dụng AI.

Tại sao nên làm bài kiểm tra?

 1. Đánh giá chính xác năng lực AI của bạn: Bài test giúp bạn hiểu rõ mức độ thành thạo của mình trong việc ứng dụng AI.
 2. Xác định lĩnh vực cần cải thiện: Kết quả test sẽ chỉ ra những khía cạnh bạn cần tập trung phát triển thêm.
 3. Chuẩn bị cho tương lai công việc: AI đang ngày càng trở nên quan trọng trong mọi ngành nghề. Bài test giúp bạn sẵn sàng cho xu hướng này.
 4. Nâng cao giá trị bản thân: Kiến thức và kỹ năng AI là lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay.
 5. Định hướng học tập và phát triển: Kết quả test sẽ gợi ý các hướng đi tiếp theo trong việc học tập và ứng dụng AI.

Nội dung

Phần 1: Kiến thức cơ bản về AI (20% tổng điểm)

 • Các khái niệm cơ bản về AI và machine learning
 • Lịch sử phát triển và xu hướng của AI
 • Các loại AI và ứng dụng phổ biến

Phần 2: Hiểu biết về các công cụ và nền tảng ứng dụng AI (20% tổng điểm)

 • Các nền tảng AI phổ biến theo dạng text, audio, video, code, image

Phần 3: Khả năng nhận diện vấn đề và đề xuất giải pháp AI (25% tổng điểm)

 • Phân tích tình huống kinh doanh
 • Xác định các lĩnh vực có thể áp dụng AI
 • Đề xuất giải pháp AI phù hợp

Phần 4: Kỹ năng viết prompt và tương tác với AI (25% tổng điểm)

 • Viết prompt hiệu quả cho các tác vụ khác nhau
 • Tinh chỉnh và cải thiện kết quả từ AI
 • Xử lý các trường hợp đặc biệt và giới hạn của AI

Phần 5: Đánh giá tác động và đạo đức AI (10% tổng điểm)

 • Nhận biết các vấn đề đạo đức trong ứng dụng AI
 • Đánh giá tác động của AI đối với tổ chức và xã hội
 • Đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi ích của AI
Hiển thị thêm

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

 • Chứng nhận rằng bạn đã đạt đầy đủ kiến thức, kỹ năng để ứng dụng AI trong công việc hằng ngày.

Nội dung

Bài kiểm tra

 • AI Foundation For Everyone

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá
Shopping Cart

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Scroll to Top