Ứng dụng AI vào Digital Marketing

(240)

 

Đào tạo: Thái Nguyễn Đăng Khoa

490.000đ

Giới thiệu

Khóa học Ứngng dụng AI – Nâng cao hiệu suất hoạt động Marketing nhằm giúp cho các bạn trẻ có thể có cái nhìn toàn diện hơn về những ứng dụng chính của AI trong lĩnh vực Marketing, bên cạnh đó có cơ hội tham gia những hoạt động thực hành bổ ích, từ đó có thể tận dụng, khai phá tiềm năng trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc.

Mục tiêu đạo

  • Hiểu và vận dụng được sức mạnh cảu Prompt
  • Ứng dụng hiệu AI trong các hoạt động Digital Marketing
  • Phát triển sự nghiệp bản thân
  • Xây dụng đội nhóm Marketing hiệu quả

Chương trình đào tạo

  • Học phần 1
  • Học phần 2
  • Học phần 3
  • Học phần 4
  • Học phần 5

Hoạt động đào tạo

Shopping Cart
Scroll to Top