Tin tức

FPT đặt cược tương lai vào AI, NextAcademy cũng vậy!

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tuyên bố tập đoàn sẽ đặt cược toàn bộ tương lai vào AI, đầu […]